Ga naar inhoud

Opschalingsplan Human Capital Agenda ICT

Ondertitel:

Regionale initiatieven voor om- en bijscholing digitalisering 2021 – 2025

Urgentie

Nederland loopt internationaal voorop op het gebied van innovatie en ICT. Deze koppositie zorgt voor een grote behoefte aan professionals met bijpassende ICT-vaardigheden. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten, stijgt het aantal vacatures flink. Het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Het gevoel van urgentie wordt erkend en is tijdens de coronacrisis alleen maar groter geworden.

Door economen wordt aangenomen dat vanwege de digitale activiteit van Nederlanders de economische klap hier minder hard is dan in omringende landen. Voor de economie én voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen nu en in de toekomst (zoals gezondheid/zorg en energietransitie/duurzaamheid) zal de noodzaak van digitaal alleen maar verder toenemen. Al jaren groeit de behoefte aan ICT-specialisten, die voor bijna 70% binnen niet ICT-sectoren ligt.

In 2020 zien we een groei van 4% ICT professionals naar 542.000 ICT-specialisten, met een onderliggende groei van 6,5% vrouwen. Ondanks het feit dat we succes boeken in het vergroten van de instroom van ICT-professionals en er een grote instroom is van ICT-studenten (ruim 26.000 nieuwe studenten in 2020), zien we ook dat er nog steeds een groot tekort is (in 2020 zijn er ruim 82.500 nieuwe ICT- vacatures opengesteld). UWV meldde in het rapport Duiding arbeidsmarktontwikkelingen (oktober 2020) de grootste krapte bij ICT-beroepen. Terwijl in verschillende branches veel vacatures en werkplekken verdwijnen als gevolg van de coronacrisis, blijft het lastig om ICT-vacatures in te vullen.

Oplossing

Digitalisering is een hefboom die op veel terreinen een verandering teweeg kan brengen: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en in veel (economische) sectoren als zorg, energie, landbouw en industrie. Om die hefboom optimaal te benutten is er actie nodig.

Wij werken daarom aan een betere landelijke én regionale samenwerking om vraag en aanbod van arbeid samen te brengen. Dit opschalingsplan richt zich primair op de doelstelling om meer mensen op de arbeidsmarkt met de juiste ICT kennis en vaardigheden in te laten stromen.

Om hen om te scholen en bij te scholen gaan de bij dit plan betrokken onderwijsinstellingen ervoor zorgen dat het onderwijs goed aansluit bij de behoefte uit het bedrijfsleven. Er zijn in de regio veel lokale initiatieven waarbij bedrijven, overheden en onderwijs samenwerken. Deze initiatieven moeten verder groeien zodat steeds meer mensen bereikt kunnen worden. Door ze hierbij te helpen, kan er beter worden voldaan aan de grote vraag. Om voor veel meer mensen om- en bijscholing haalbaar te maken, zetten we ook stevig in op werkend leren zodat mensen kunnen blijven verdienen terwijl ze studeren. Daarbij biedt dit traject ook de kans om met actuele kennis en werkervaring de arbeidsmarkt te betreden. Tevens is er aandacht voor het vergroten van diversiteit en inclusie op de ICT arbeidsmarkt.

Resultaten

De afgelopen jaren is aan diverse van deze punten hard gewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat er eind 2020 (ruim) 80 regionale publiek-private samenwerkingsverbanden zijn met ongeveer 8.000 bedrijven en er betrokkenheid van vrijwel alle mbo en hbo onderwijsinstellingen is die gezamenlijk 39.000 studenten bereiken.

De Human Capital Agenda ICT heeft, met breed bestuurlijk commitment, een plan gemaakt om 36.000 extra mensen op te leiden en om- en bij te scholen en daarbij ruim 4.000 extra bedrijven te betrekken. Hiermee werken we aan talentontwikkeling en komen meer mensen met de juiste ICT kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt.

Om de succesvolle regionale initiatieven op te schalen en landelijk te ondersteunen in verschillende scholingsvormen hebben wij €80 miljoen nodig, verdeeld over de komende vier jaar. Het eindresultaat van de uitvoering van ons opschalingsplan is de duurzame inzetbaarheid van mensen, de verdere groei van (ICT-)bedrijven en we stimuleren innovatie die ons tevens versneld uit de crisis helpt.