Ga naar inhoud

Oog voor iedere aangesloten MKB’er


Martin Snijder is relatiemanager bij ROC Aventus en coördinator van Cleantech Center, duurzaam innovatiecentrum van en voor Oost-Nederland

Cleantech Center is een publiek-private samenwerking. Wat doen jullie, kort gezegd?
“We brengen ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar en realiseren concrete businesscases voor toepassing van schone en duurzame technologieën. Met als doel minder afval, minder CO2-emissies , een bijdrage aan een circulaire wereld en meer arbeidsplaatsen. Specifiek in termen van de human capital agenda: we interesseren jonge mensen voor techniek en binden ze aan de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Dat doen we met behulp van competities, challenges en het organiseren van kennissessies.”

Waarom zou ik als mkb’er meedoen?
“Het technisch georiënteerd mkb, zeker het kleinbedrijf, heeft een uitdaging om voldoende geschoold technisch personeel te vinden. Via ons vind je een oplossing voor je duurzaamheidsvraagstuk én kom je in contact met studenten van mbo, hbo en wo.”

Hoe maak je als PPS het verschil?
“Met goed relatiemanagement, dat is belangrijk om te zorgen dat partijen tot resultaten komen. Iedereen voelt de waan van de dag, maar tegelijkertijd zijn we een commitment aangegaan, een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we moeten waarmaken. Als coördinator van de PPS ben ik de schakel naar zowel de ondernemer als het onderwijs. Als de ondernemer een vraagstuk inbrengt, wordt dat door één of twee onderwijspartijen samen geadopteerd. Ik zorg dan dat goed wordt vastgelegd wat dat inhoudt: wat spreken we af over de voorwaarden, het proces en het resultaat? Ook tijdens het proces blijf ik vragen stellen: hoe staat het ervoor, klopt de planning nog? Dat moet je continu in de gaten houden.”

Wat is het lastigst bij publiek-private samenwerking?
“Ik hamer altijd op coördinatie. Daar zit de kwetsbaarheid. Ook heb je voor succesvolle samenwerking iemand nodig die de lokale en regionale situatie goed in beeld heeft: hoe lopen de strategische lijnen?”

Wat is belangrijk in het opbouwen van relaties met het mkb?
“Het begint met verkennen (wat zit er in mijn regio, wat doen bedrijven?), dan wordt het herkennen (de mkb’er die denkt: hé, ik heb dat eerder gehoord of gezien), daarna kennen (ik ken jou, ik bel je op) en erkennen (we zijn van elkaar afhankelijk). Dat staat of valt met relatiemanagement. Persoonlijk contact houden, laten zien dat je geloofwaardig bent. Je afspraken nakomen en eerlijk zijn. Nee is ook een antwoord.”

Wat vraagt dit van de mensen achter de PPS?
“Dat zij enthousiast zijn en erin geloven. Een PPS tot bloei brengen is echt een persoonlijke opgave. Je moet jezelf committeren aan datgene waar je voor staat.”

Tip
“Wil je in je regio dynamiek creëren, heb dan oog voor iedereen die bij de PPS is aangesloten. Houd goed in de gaten of er politiek ook nog iets speelt, zodat je makkelijk kan participeren. Ken de netwerkverenigingen van ondernemers en leg daar goed je oor te luisteren.”

Over Cleantech Centre

Belangrijkste partners: Cleantech regio, Gemeente Zutphen, HAN, Hogeschool Saxion, ROC Aventus, VNO-NCW Stedendriehoek, Greentech Alliances, Pakhuis Noorderhaven, Strategische Board Stedendriehoek, Universiteit van Twente, Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Hall Larenstein, Zone College, VO onderwijs Stedendriehoek (Apeldoorn Deventer en Zutphen), Techniekpact

Sectoren: duurzaamheid, circulariteit
Startjaar:
2014
Doelgroep:
technisch georiënteerd mkb
Bereik:
35 challenges in 2020, 230 challenges totaal
Waarde:
kennisplatform voor circulaire economie waar ondernemers gebruik kunnen maken van de kennis en know-how van (jong) talent in het onderwijs
Aanbod:
competities (Cleantech Battles, Cleantech Talent Award), challenges, evenementen, community
Bijzonder:
winnaar Pro-motor Award 2020

www.cleantechcenter.nl/

Inzamelverwerking

Dit interview is oorspronkelijk verschenen op de wij zijn katapult website.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent HCA.

Oog voor iedere aangesloten MKB'er