Ga naar inhoud

Ervaringen

We spreken vaak over initiatieven en gastlessen, maar wat houdt een (om-)scholingstraject precies in en hoe is het als professional om voor de klas te staan? Door middel van ervaringsverhalen en gesprekken met projectleiders van initiatieven laten we zien hoe het in de praktijk is.

Regionale samenwerkingen

Oog voor iedere aangesloten MKB’er

“We brengen ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar en realiseren concrete businesscases voor toepassing van schone en duurzame technologieën. Met als doel minder afval, minder CO2-emissies , een bijdrage aan een circulaire wereld en meer arbeidsplaatsen. Specifiek in termen van de human capital agenda: we interesseren jonge mensen voor techniek en binden ze aan de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Dat doen we met behulp van competities, challenges en het organiseren van kennissessies.”

Onderwijs en diversiteit

De ervaring van Pascal Lubbe als gastdocent

Op 10 november ben ik ontvangen door Mylene van Riemsdijk, decaan van het Revius College. Er was een ruim lokaal geregeld waar ik voor twee havo 3 groepen met in totaal 38 personen mijn gastles kon geven. Nadat ik mijzelf had voorgesteld heb ik verteld over mijn bedrijf SAS institute en wat wij doen. Hierbij kwamen begrippen als data, analytics, data science en artificial intelligence ter sprake waarbij ik enkele voorbeelden heb gegeven van het toepassen van AI bij bekende Nederlandse bedrijven, ook heb ik een kort filmpje laten zien.

Omscholing en bijscholing

Initiatieven in beeld - Techgrounds

TechGrounds is een school zonder docenten. In plaats daarvan werken ze met learning coaches.

Om meer te leren over al hun activiteiten gaan we voor onze rubriek `Initiatieven in beeld’ langs bij Techgrounds

Initiatieven in beeld - Cloud IT Academy

Stichting Cloud IT Academy wordt gevormd door werkgevers. Zij bieden een baan aan in de cloud & security en begeleiden de studenten op de werkvloer die de ruimte krijgen om de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud van Hogeschool Utrecht te volgen.

We nemen een kijkje bij het initiatief in onze rubriek: Initiatieven in beeld

Initiatieven in beeld - Make IT Work

Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen tot ICT'er, naar een functie op hbo-niveau en direct in een baan te starten.

We nemen een kijkje bij het initiatief in onze rubriek: Initiatieven in beeld

Initiatieven in beeld - IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam is een netwerkorganisatie die zich inzet om meer en beter IT-talent voor de stad op te leiden en voor digitaal vaardige en wendbare Rotterdammers.

We nemen een kijkje bij het initiatief in onze rubriek: Initiatieven in beeld