2 min

Enquête voor ICT-werkgever: help mee de ICT-tekorten op te lossen

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel organisaties een rem op groei. HCA ICT zet zich in om hier oplossingen voor te bieden. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Graag vragen we daarom de hulp van ICT-werkgevers om mee te doen aan een enquête. Met minimaal 100 deelnemers kunnen we een representatief beeld krijgen van de situatie. Help jij ons naar de 100? 

Wat vragen we van de ICT-werkgevers? 

  • Vul de enquête hier in. We adviseren je de enquête te openen via je desktop.
  • Het kost circa 10 a 15 minuten om deze in te vullen.
  • Voor bedrijven tot 50 medewerkers is de directeur degene die de enquête het beste kan invullen. Vanaf 50 medewerkers is dat HR-verantwoordelijke degene die de enquête het beste kan invullen.  
  • De resultaten worden geanonimiseerd, zodat in de rapportage niets herleidbaar is naar een persoon of individuele organisatie.  
  • Wel kun je aan het einde aangeven dat je de uitkomsten van het onderzoek graag ontvangt. Dan heeft onderzoeksbureau SEO jouw e-mailadres nodig om je op de hoogte te houden.  

Wat voor onderzoek is het precies?  
HCA ICT is benaderd door onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek en NLdigital om mee te helpen met een onderzoek naar arbeidsmarktkrapte binnen de ICT-sector. SEO doet dit onderzoek in opdracht van Instituut Gak, een fonds dat zich inzet voor de verbetering van de arbeidsmarkt in Nederland. SEO onderzoekt niet alleen de ICT-sector, maar een aantal sectoren waar veel krapte is.  

Het onderzoek bestaat uit twee delen: eerst een enquête en daarna een bijeenkomst met praktijktafels voor dialoog, waar ook andere stakeholders zoals vakbonden en onderwijspartijen aan deelnemen. Het is ons doel om met de enquête minimaal 100 ingevulde enquêtes door ICT-werkgevers te hebben bereikt. 

Waarom werken wij mee?
HCA ICT ziet meerwaarde in het onderzoek, omdat wij met aangehaakte partijen werken aan de doelstelling van 1 miljoen ICT professionals in 2030. Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent binnen alle sectoren remt de digitale transitie van Nederland. Dit onderzoek biedt meer inzicht in deze problematiek, bijvoorbeeld door uit te vragen welk type vacatures moeilijk vervulbaar zijn en welke oplossingen ICT-werkgevers al mee experimenteren en wat hun bevindingen daarmee zijn. Met deze inzichten kunnen wij vervolgens effectiever helpen om dit probleem aan te pakken. Ook helpen we beleidsmakers en politici bij het ontwikkelen van beleid dat beter aansluit bij de werkpraktijk. Zo helpen we de ICT-sector vooruit en daarmee jou als ICT-werkgever.    

Partners
NLdigital heeft HCA ICT gevraagd om mee te helpen het onderzoek onder zoveel mogelijk ICT-werkgevers te verspreiden. Daarnaast zijn wij blij met de hulp van Fiber Carrier Association, Dutch Data Center Association, CIO Platform, UWV en NRTO.