2 min

Concrete stappen naar een toekomst met 1 miljoen ICT-professionals

Stakeholders van HCA ICT kwamen gisteren bijeen in de Mariënhof in Amersfoort om de volgende stap te zetten richting het plan dat moet realiseren dat er in 2030 1 miljoen ICT-professionals in Nederland zijn.

Nadat op twee eerdere bijeenkomsten is gewerkt aan het formuleren van de visie en de strategie stond dit keer het concretiseren van de acties centraal. Op alle vijf de pijlers zijn de belangrijkste acties geformuleerd.  

ICT-onderwijs

 • Verbetering van de beeldvorming en voorlichting over ICT in primair en voortgezet onderwijs, in samenwerking met het bedrijfsleven, om realistische maar positieve beelden te creëren voor studenten en docenten.
 • Zorg voor een goede aansluiting van ICT-opleidingen op de behoeften van de industrie door modulaire en contextrijke lesmaterialen te betrekken en ontwikkelingen in de sector bij te houden.
 • Implementeer representatief en flexibel onderwijs, gericht op het aanpassen aan veranderende behoeften en ontwikkelingen in de ICT-sector, met een focus op actiegerichte benaderingen. 

ICT-startersfunctie

 • Benadruk het belang van diversiteit in de ICT-sector, en ondersteun zowel kandidaten als bedrijven financieel om inclusiviteit te bevorderen.
 • Bied financiële ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot (om)scholing naar de ICT-sector voor werknemers en werkgevers.
 • Bied meer ondersteuning bij de onboarding van nieuwe medewerkers, vooral junioren, door begeleiding na de opleiding te bieden en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te versterken.

Vanuit andere beroepsklassen naar de ICT

 • Bied mogelijkheden voor mensen om zich te informeren en te oriënteren op een carrière in de ICT-sector, en faciliteer vervolgstappen met laagdrempelige coaching en ondersteuning.
 • Benadruk het belang van behoud en ontwikkeling van ICT-professionals door voortdurende ondersteuning en financiering van scholing.

(Door)ontwikkeling van junior naar medior/senior

 • Ontwikkel een regionaal werkcentrum om de inkomenskloof tussen verschillende functieniveaus in de ICT-sector te verlagen en flexibele benaderingen voor talentherkenning te stimuleren.
 • Verbeter de beeldvorming rondom ICT en benut het potentieel van diverse achtergronden en vaardigheden als geschikte kandidaten voor ICT-rollen.

Infrastructuur

 • Benadruk het belang van samenwerking en betrokkenheid tussen verschillende sectoren en stimuleer flexibiliteit en experimenteren in plaats van rigide blauwdrukken.
 • Onderzoek regionale verschillen in infrastructuur en pas benaderingen aan de lokale contexten aan om de ontwikkeling van de ICT-sector te bevorderen.

Wil je meer lezen over de HCA ICT-beweging en je aansluiten? Kijk hier

Op 18 juni biedt HCA ICT namens alle stakeholders het ‘plan tekort ICT’ aan Nederland aan tijdens het event ‘digitalisering in de praktijk’. Wil je hierbij zijn? Meld je hier aan.