2 min

Arbeidsmarktgroei ICT valt stil

De ICT-arbeidsmarkt groeide in 2022 nog met ongeveer 70.000 nieuwe ICT’ers tot een totaal van 673.000. Deze groei viel in 2023 volledig stil. In plaats van de verwachte toename, daalde het aantal ICT-professionals met 3.000 naar 670.000. Ook in het onderwijs bleef de instroom van nieuwe ICT-studenten achter, terwijl het aantal bedrijven dat niet kan groeien door een gebrek aan ICT’ers en het aantal vacatures vergelijkbaar bleef met voorgaande jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers.


De sectorspecifieke data laat een groei zien bij informatie en communicatie 2% (+5.000), bij advisering en zakelijke dienstverlening 10% (+7.000) en bij financiële instellingen 9% (+4.000). Daarentegen krompen de industrie en openbaar bestuur met respectievelijk -8% (-4.000) en -3% (-2.000). Het onderwijs zet met -17% ICT’ers een behoorlijke stap terug (-4.000). Dit gebeurt op een moment waarop de behoefte aan interne kennis binnen deze sectoren juist groeit, onder andere door wetsontwikkelingen zoals de nieuwe Netwerk- en Informatiesystemen richtlijn. Meer over ICT data binnen de regio weten? Kijk dan hier.

Disbalans in-en uitstroom

De instroom in mbo-, hbo- en wo-opleidingen daalde iets in absolute cijfers. Dit is in lijn met algemene trends. Het aantal vrouwen in mbo-opleidingen voor de ICT blijft met 7% extreem laag, maar laat wel met een ruime verdubbeling over 10 jaar een gestage groei zien. Het aandeel ICT-studenten blijft stabiel; rond de 7% van alle studenten. In absolute aantallen gaat dit om maximaal 24.000 studenten per jaar, waarvan naar schatting slechts ca. 50% op korte termijn aan de slag gaat als ICT’er in Nederland. Rekening houdend met een geschatte uitstroom van gemiddeld 8.000 ICT’ers per jaar die met pensioen gaan, lijkt het doel van het kabinet om in 2030 1 miljoen ICT’ers te hebben uit zicht te raken als er niks verandert.

Jaarlijkse cijfers van om- en bijscholing ontbreken, waardoor er het moeilijk is om jaar-op-jaar vergelijkingen te maken. De impact van overstappers in 2023 lijkt minimaal te zijn, dit terwijl zij in 2022 nog de zeer sterke groei leken te veroorzaken.

Urgentie is hoog- sluit je aan

Vrijwel alle sectoren worden geraakt door de tekorten aan ICT-professionals. Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) werkt samen met alle regio’s in Nederland samen aan plannen om de ICT-tekorten aan te pakken. Op 18 juni presenteert HCA ICT een plan van aanpak om deze neerwaartse spiraal te doorbreken. Maak jij je als organisatie zorgen over bovengenoemde cijfers, wordt je geraakt door de tekorten en wil je bijdragen aan het doel van meer ICT’ers in Nederland? Wees er 18 juni bij en meld je hier aan.

Meer weten over dit onderwerp?

Daniël Bischoff sr. projectleider regio d.bischoff@ptvt.nl

Links en downloads